Prokopski, J. A. i Urbańska-Bożek, M. (2019) „Twórczość i życie profesora Edwarda Kasperskiego”, Karto-Teka Gdańska, (1(4), s. 78–85. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7915 (Udostępniono: 6 grudzień 2023).