Landowski, Z. (2018) „Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim”, Karto-Teka Gdańska, (2(3), s. 18–31. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339 (Udostępniono: 21 maj 2024).