Dąbrowski, S. (2018) „Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii”, Karto-Teka Gdańska, (1(2), s. 33–47. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8358 (Udostępniono: 1 marzec 2024).