Urbańska-Bożek, M. (2018) „Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności”, Karto-Teka Gdańska, (1(2), s. 125–135. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8372 (Udostępniono: 26 maj 2024).