[1]
Z. Dymarski i A. Bednarek-Bohdziewicz, „Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury”, karto-teka, nr 2(9), s. 3–8, sie. 2021.