[1]
W. Gajewski, „Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem”, karto-teka, nr 2(9), s. 10–23, sie. 2021.