[1]
Z. Landowski, „Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości ”, karto-teka, nr 2(9), s. 63–87, sie. 2021.