[1]
J. Halasz, „Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii”, karto-teka, nr 2(9), s. 110–117, sie. 2021.