[1]
Z. Dymarski i M. Urbańska-Bożek, „Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021”, karto-teka, nr 2(9), s. 159–163, sie. 2021.