[1]
H. Lubowicz, „Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana”, karto-teka, nr 2(9), s. 124–139, sie. 2021.