[1]
Z. Dymarski i M. Urbańska-Bożek, „Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020”, karto-teka, nr 2(7), s. 143–147, grudz. 2020.