[1]
Z. . Kaźmierczyk i M. Urbańska-Bożek, „Profetyczne przesłanki odrodzenia religijnego w Rosji (zamiast Wstępu)”, karto-teka, nr 1(6), s. 3–14, paź. 2020.