[1]
M. . Urbańska-Bożek, „Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar”, karto-teka, nr 2(5), s. 35–49, lis. 2019.