[1]
M. Urbańska-Bożek, „Trud wiary w każdym czasie”, karto-teka, nr 2(5), s. 134–139, lis. 2019.