[1]
Z. Landowski, „Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim”, karto-teka, nr 2(3), s. 18–31, paź. 2018.