[1]
M. Urbańska-Bożek, „Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności”, karto-teka, nr 1(2), s. 125–135, cze. 2018.