Dymarski, Zbyszek, i Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz. „Pytając O tożsamość człowieka W Perspektywie Historii I Kultury”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 3-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7627.