Gajewski, W. „Człowiek Na Pograniczu: Między Judaizmem a chrześcijaństwem”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 10-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7628.