Kizik, E. „Gdańszczan świat Realny I wyobrażony W XVII Wieku”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 24-48, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7629.