Mirgos, Katarzyna. „Być człowiekiem, Być Baskiem. Refleksje wokół języka I Kultury”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 49-62, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7630.