Landowski, Zbigniew. „Arab. Dualis, Czyli Zagadka tożsamości ”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 63-87, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7631.