Halasz, Jacek. „Michał Woroniecki (1949–2021) – Zarys Biografii”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 110-7, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7635.