Halasz, J. „Michał Woroniecki – Bibliografia (chronologicznie)”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 118-20, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7636.