Lewicki, Grzegorz. „Cywilizacja Cyfrowa I Talenty AI. Niemiecki Ekonomista Wskazuje Drogę Rozwojową Dla Trójmorza”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 146-51, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7641.