Dymarski, Zbyszek, i Maria Urbańska-Bożek. „Sprawozdanie Z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego Za Rok 2021”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 159-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644.