Lubowicz, H. „Wstępny Zarys Wybranej Literatury wtórnej, badającej Pokrewne wątki W Ujmowaniu związku Obraz-język W Teoriach Wittgensteina I Lacana”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9), sierpień 2021, s. 124-39, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7645.