Dymarski, Zbyszek, i Maria Urbańska-Bożek. „Sprawozdanie Z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego Za Rok 2020”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(7), grudzień 2020, s. 143-7, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7866.