Kaźmierczyk, Zbigniew, i Maria Urbańska-Bożek. „Profetyczne przesłanki Odrodzenia Religijnego W Rosji (zamiast Wstępu)”. Karto-Teka Gdańska, nr 1(6), październik 2020, s. 3-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7867.