Urbańska-Bożek, M. . „Ewolucja poglądów Henriego Bergsona Na Temat Natury Boga I Jej społeczny Wymiar”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(5), listopad 2019, s. 35-49, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7888.