Urbańska-Bożek, M. . „Kulturalny barbarzyńca Jako czuły Artysta życia”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(5), listopad 2019, s. 122-33, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7899.