Urbańska-Bożek, M. „Trud Wiary W każdym Czasie”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(5), listopad 2019, s. 134-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7901.