Urbańska-Bożek, Maria. „Sprawozdanie Z IV Edycji ogólnopolskiego Cyklu Konferencyjnego Oblicza Sacrum W Kulturach I Cywilizacjach”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(5), listopad 2019, s. 141-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7902.