Prokopski, J. A., i M. Urbańska-Bożek. „Twórczość I życie Profesora Edwarda Kasperskiego”. Karto-Teka Gdańska, nr 1(4), czerwiec 2019, s. 78-85, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7915.