Landowski, Zbigniew. „Próba Charakterystyki Przestrzeni Sakralnej W Islamie Sunnickim”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(3), październik 2018, s. 18-31, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339.