Dąbrowski, Szymon. „Fenomenologiczne Badania społeczne Inspiracją Dla Polskiej Pedagogiki Religii”. Karto-Teka Gdańska, nr 1(2), czerwiec 2018, s. 33-47, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8358.