Gajewski, Wojciech. „Człowiek Na Pograniczu: Między Judaizmem a chrześcijaństwem”. Karto-Teka Gdańska, no. 2(9) (sierpień 17, 2021): 10–23. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7628.