Landowski, Zbigniew. „Próba Charakterystyki Przestrzeni Sakralnej W Islamie Sunnickim”. Karto-Teka Gdańska, no. 2(3) (październik 22, 2018): 18–31. Udostępniono maj 20, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339.