1.
Dymarski Z, Urbańska-Bożek M. Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021. karto-teka [Internet]. 17 sierpień 2021 [cytowane 29 maj 2023];(2(9):159-63. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644