[1]
Biernacka, M. 2018. Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 19, 3 (paź. 2018), 61–71. DOI:https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.05.