[1]
Świrek, K. 2018. Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 19, 3 (paź. 2018), 124–141. DOI:https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.09.