[1]
Kryszczuk, M. i Szymański, K. 2019. Komputery w środowisku pracy: historyczny zarys procesu informacjonalizacji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 20, 3 (lis. 2019), 120–140.