[1]
Knera, J. 2019. Mikrotożsamość. Jak aktywnie poszukiwać dzielnicowego genius loci?. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 20, 4 (grudz. 2019), 155–157.