[1]
Szczepański, J. 2019. Ceglana tożsamość. Dziedzictwo materialne jako rdzeń gdańskich tożsamości. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 20, 4 (grudz. 2019), 148–151.