[1]
Stachura, K. 2020. Obywatelskość w partnerstwie. Praktyki współpracy oraz wsparcia w doświadczeniu gdańskich aktywistek. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 21, 3 (lis. 2020).