[1]
Szymańska, A. 2020. Kultura jako przestrzeń aktywności obywatelskiej kobiet. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 21, 3 (lis. 2020).