[1]
Skudrzyk, P. 2022. Sacrum w sztuce życia. Panteistyczne rozważania na bazie historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 22, 1 (mar. 2022).