[1]
Wróblewski, M. 2022. Sztuka w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 22, 1 (mar. 2022).