[1]
Kaźmierczyk, Z. 2021. Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 22, 1 (mar. 2021).