[1]
Choińska, A.K. 2021. Zastosowanie koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu do klasyfikacji czynników społecznych wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży szkolnej. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 22, 2-3 (wrz. 2021), 45–63.