(1)
Krzymiński, D. Dyskusja Na Otwarcie Tomu: Wokół Governmentality. MAeS 2018, 19, 11-29.